ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO RC 1777 Sub: AP Model Schools - Sanction of Maternity Leave /…
10వ తరగతి పరీక్షలలో సంస్కరణలు - ప్రతిపాదనలు నేపధ్యం: నిర్బంధ ఉచిత విద్యాహక్కు చట్టం - 2009, జాతీయ విద్యాప్రణాళికా చట్టం…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - Memo 999 Sub: Budget 2014-15 (vote on account) - Admission of Bills…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO RT 1312 Elections - General Elections, 2014 Simultaneous Elections to the Lok…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 78 Payment of Salaries to the State Government Employees and Pensions…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 76 Andhra Pradesh Government Life Insurance Department - Valuation of the…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 99 Andhra Pradesh Reorganisation Act, 2014 - Constitution of Committee on…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 85 Andhra Pradesh Reorganisation Act 2014 - General Administration (State Reorganisation)…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 80 Andhra Pradesh Reorganization Act 2014 - Preparatory Works for Establishment…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 76 Proceedings of the Meeting of the Screening Committee held on…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 26 Backward Classes Welfare Department - Reservation for Other Backward Classes…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 84 Public Services - Andhra Pradesh State and Subordinate Service Rules,…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 68 EHS - Stop recovery of premium payable to Aarogyasri Health…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 65 Andhra Pradesh Re-organization Act, 2014 - Finance Department - Local,…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 64 Employee Health Fund - Nomination of P.D. Administrator and entrusting…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - MEMO No N1 Sub: T&A Dept. - Implementation of e-payments for all transactions…
Election Duty Remuneration 2014 Sub: Fixing uniform rate of remuneration to the officers/officials deployed…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 433 SERVICES WELFARE - AP Secretariat Women Employees Welfare Association -…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 62 PUBLIC SERVICES - New Pension System - Exit Policy -…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO RT 53 Pensions - New Contributory Pension Scheme for State Government Employees…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO RC 999 Sub: SE-RMSA-Release of funds towards implementation of RMSA Programme in…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 56 PROVIDENT FUND - Modification of the Form Appendix S, note…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 52 Electronic Service Delivery in Government Transactions - Usage of Digital…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 5 School Education - Right of Children to Free and Compulsory…
ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO MS 48 SALARIES - Payments to the Employees through Banks - Payment…
logo 01
logo 02
logo 03
 

.

Read 410 times Last modified on Monday, 10 February 2014 16:09

తాజా వార్తలు

 • IT Dept Instructions to DDOs on TDS
  Sub: Request for co-operation in the matter of enforcing of TDS provisions of the Income-tax Act, 1961 in the State Govt Depts. The revenue generated by Govt…
  Written on Tuesday, 21 January 2014 00:00
 • Interim Relief 27 Percent Table
  Interim Relief 27 percent table. Interim Relief 27 percent table. Interim Relief 27 percent table. Interim Relief 27 percent table. Interim Relief 27 percent table. Interim Relief…
  Written on Friday, 03 January 2014 20:13
 • Regular Employee Details Form
  Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details Form Regular Employee Details…
  Written on Wednesday, 18 December 2013 14:41

తాజా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

 • ప్రభుత్వ ఉత్తర్వు - GO RC 1777
  Sub: AP Model Schools - Sanction of Maternity Leave / Paternity Leave to the Principals / PGTs / TGTs working in Model Schools in Andhra Pradesh - Certain instructions issued - Reg. All the District Educational Officers in the state except Hyderabad and West Godavari are informed that…
  Written on Monday, 07 April 2014 00:00
 • 10వ తరగతి పరీక్షలలో సంస్కరణలు - ప్రతిపాదనలు
  నేపధ్యం: నిర్బంధ ఉచిత విద్యాహక్కు చట్టం - 2009, జాతీయ విద్యాప్రణాళికా చట్టం - 2005 ప్రకారం మన రాష్ట్రంలో రాష్ట్ర విద్యాప్రణాళిక పరిధి పత్రం - 2011ను రూపొందించారు. దీని ప్రకారం 1 నుండి 10వ తరగతి వరకు పాఠ్యపుస్తకాలను ఆధునీకరించారు. ఈ నూతన పాఠ్యపుస్తకాలు తరగతి వారీగా, సబ్జక్టువారీగా నిర్ధారించిన సామర్ధ్యాల సాధన కోసం, ఆలోచింపజేయడానికి, వ్యక్తీకరించడానికి, బహుముఖ విశ్లేషణా సామర్ధ్యాలు మొదలగు వాటిని…
  Written on Friday, 18 April 2014 13:46

పతాక వార్త

 • Discussions with CM
  ...
  జాక్టో ఆధ్వర్యాన ముఖ్యమంత్రిని కలిసి ఉద్యోగులు చర్చించడం జరిగింది. ప్రధానంగా పే రివిజన్, కమిషన్ నివేదిక, మధ్యంతర భృతి, హెల్త్ కార్డులపై చర్చ జరిగింది. హెల్త్ కార్డులపై జి. ఓ రెండు మూడు రోజులలో…
  Read more...

ఉపాధ్యాయ - అక్టోబరు 2013

 • logo
 • read