పాఠశాలల పనివేళలను పునఃసమీక్షించాలి పాఠశాలల పనివేళలను పునఃసమీక్షించాలి 13.09.2014న విజయవాడ APTF రాష్ట్ర కార్యాలయం సింగరాజుభవనంలో ఏపిటిఎఫ్…
ఫ్యాప్టో ఏర్పాటు గురించి రాష్ట్ర విభజన తరువాత ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఉపాధ్యాయ సంఘాలన్నీ కలిసి ఒక…
GO MS 186 PUBLIC SERVICES - Transfers of employees - Revised instructions and…
FAPTO - Press Note (02 Sep 2014) పాఠశాలల పనివేళలపైన, సర్వీసు రూల్స్ సమస్యపైన ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన ఫ్యాప్టో రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయులు…
RC 875 Sub: SE - Engagement of 7671 Academic Instructors against the…
RC 25 Sub: SSA, A.P., Hyderabad - Performance indicators PINDICS for teachers…
GO RT 214 School Edu Dept - engagement of 7671 Academic Instructors against…
GO RT 213 School Edu Dept - State Awards to Teachers - Constitution…
GO MS 121 HM&FW Dept. - Medical reimbursment to the pensioners after bifurcation…
RC 660 Sub: SSA, AP, Hyderabad - Grants - Release of MRC…
RC 646 Sub: SSA, AP, Hyderabad - Updation of Aadhaar UID Number…
GO RT 2834 STATE FUNCTIONS - Celelbration of ANDHRA KESARI Late Sri TANGUTURI…
RC 141 Sub: School Education - RTE - New school timings -…
NMMS Exam Nov 2014 Application Form NATIONAL MEANS-CUM-MERIT SCHOLARSHIP EXAMINATION NOV 2014 - APPLICATION FORM NATIONAL…
GO RT 2676 A.P. Reorganization Act, 2014 - Ban imposed on all promotions,…
GO MS 135 Rules - The Andhra Pradesh Ministerial Service Rules, 1998 -…
GO MS 134 Rules - Andhra Pradesh Secretariat Subordinate Service Rules, 1997 -…
GO MS 133 Rules - The Andhra Pradesh Ministerial Service Rules, 1998 -…
GO RC 374 School Edu - Promotions of teachers - Instructions - issued…
FAPTO - Press Note (01 Aug 2014) ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని పదకొండు ఉపాధ్యాయ సంఘాలు సమావేశమై ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉపాధ్యాయ సంఘాల సమాఖ్య…
GO MS 157 CHIEF MINISTER'S RELIEF FUND - Representation from Joint Action Committee…
GO RC 414 Sub: RMSA - Continuation of Computer Education in 2841 schools…
GO RC 229 Sub: Issue of joining permission/absconded from duties - Certain instructions…
GO RT 2248 Payment of Salaries to the State Govt Employees and Pensions…
logo 01
logo 02
logo 03
 

.

Read 594 times Last modified on Monday, 10 February 2014 16:09

తాజా వార్తలు

 • ఫ్యాప్టో ఏర్పాటు గురించి
  రాష్ట్ర విభజన తరువాత ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఉపాధ్యాయ సంఘాలన్నీ కలిసి ఒక ఐక్య కమిటీ ఏర్పాటు కొరకు 30-06-2014న విజయవాడలో ఒక సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి 19 సంఘాలు హాజరైనాయి.
  Written on Tuesday, 02 September 2014 00:00
 • AP 10th Telugu - Exam Pattern
  Written on Wednesday, 30 July 2014 13:47
 • APTF and TPTF
  మే 28, 29 తేదీలలో విజయవాడలో ఏపిటియఫ్ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో అంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాలకు రెండు రాష్ట్ర కమిటీలను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ APTF గాను తెలంగాణ కమిటీ TPTF గాను…
  Written on Wednesday, 25 June 2014 18:34

తాజా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

 • GO MS 186
  PUBLIC SERVICES - Transfers of employees - Revised instructions and lifting of Ban on transfers up to 10th Oct, 2014 - Orders - Issued. Orders were issued relaxing the ban on transfers up to 30th Sep 2014 subject to certain conditions. It was further instructed that all the…
  Written on Friday, 05 September 2014 00:00
 • RC 875
  Sub: SE - Engagement of 7671 Academic Instructors against the regular vacancies of School Assistants / Language Pandits / Secondary Grade Teachers for a period of 3 months at a remuneration of Rs.5000/- per month in Primary Schools and Rs.7000/- per month in High Schools - Orders -…
  Written on Saturday, 30 August 2014 00:00

పతాక వార్త

 • APTF and TPTF
  ...
  మే 28, 29 తేదీలలో విజయవాడలో ఏపిటియఫ్ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో అంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాలకు రెండు రాష్ట్ర కమిటీలను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ APTF గాను తెలంగాణ కమిటీ…
  Read more...