ఉపాధ్యాయ సర్దుబాటు జి.ఓ.నెం. 103ను ప్రాతిపదికణ చేయాలి ఉపాధ్యాయ సర్దుబాటు జి.ఓ.నెం. 103ను ప్రాతిపదికణ చేయాలి ప్రభుత్వం రాష్ట్రంలోని పాఠశాలలలో ఉపాధ్యాయులను…
Rc No 783 Sub: SSA, AP, Hyderabad - Engaging of Part Time Instructors…
RC No 13 Sub: A.P. SSA-Pedagogy-National Education Day and Children's Day celebrations on…
RC No 25 School Education - Providing of subject teachers in needy Schools…
GO MS 305 A.P. Reorganization Act 2014 - Employees working in Andhra Pradesh…
GO MS 31 School Education Dept - ICT @ 2000 Schools, Computer Education…
GO MS 199 Pension - Dearness Relief to Pensioners with effect from 01.07.2014…
GO MS 198 ALLOWANCES - Dearness Allowance to the State Government Employees from…
RC 1292 School Education - Transfers - Mandal Educational Officers - Certain…
GO RT 226 School Education - Sarva Siksha Abhiyan, A.P., Hyderabad - Approval…
GO MS 194 A.P.State Reorganization Act, 2014 - Appointment of final encashment value…
GO MS 295 Public Services - Direct Recruitment - Relaxation of Upper Age…
GO MS 292 Recruitment - Filling up of backlog vacancies of Scheduled Castes…
GO MS 291 Recruitment - Filling up of backlog vacancies of Scheduled Castes…
GO MS 288 The Andhra Pradesh Departmental Tests Rules, 1965 - Amendment to…
GO MS 189 Public Services - Treasuries and Accounts Department - Inclusion of…
GO MS 186 PUBLIC SERVICES - Transfers of employees - Revised instructions and…
GO MS 29 School Education Department - Examination Reforms for Class IX and…
పాఠశాలల పనివేళలను పునఃసమీక్షించాలి పాఠశాలల పనివేళలను పునఃసమీక్షించాలి 13.09.2014న విజయవాడ APTF రాష్ట్ర కార్యాలయం సింగరాజుభవనంలో ఏపిటిఎఫ్…
ఫ్యాప్టో ఏర్పాటు గురించి రాష్ట్ర విభజన తరువాత ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఉపాధ్యాయ సంఘాలన్నీ కలిసి ఒక…
GO MS 186 PUBLIC SERVICES - Transfers of employees - Revised instructions and…
FAPTO - Press Note (02 Sep 2014) పాఠశాలల పనివేళలపైన, సర్వీసు రూల్స్ సమస్యపైన ముఖ్యమంత్రిని కలిసిన ఫ్యాప్టో రాష్ట్రంలో ఉపాధ్యాయులు…
RC 875 Sub: SE - Engagement of 7671 Academic Instructors against the…
RC 25 Sub: SSA, A.P., Hyderabad - Performance indicators PINDICS for teachers…
GO RT 214 School Edu Dept - engagement of 7671 Academic Instructors against…
logo 01
logo 02
logo 03

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Form

Regular Employee Details Formతాజా వార్తలు

 • ఫ్యాప్టో ఏర్పాటు గురించి
  రాష్ట్ర విభజన తరువాత ఏర్పడిన ఆంధ్రప్రదేశ్ లోని ఉపాధ్యాయ సంఘాలన్నీ కలిసి ఒక ఐక్య కమిటీ ఏర్పాటు కొరకు 30-06-2014న విజయవాడలో ఒక సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశానికి 19 సంఘాలు హాజరైనాయి.
  Written on Tuesday, 02 September 2014 00:00
 • AP 10th Telugu - Exam Pattern
  Written on Wednesday, 30 July 2014 13:47
 • APTF and TPTF
  మే 28, 29 తేదీలలో విజయవాడలో ఏపిటియఫ్ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో అంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాలకు రెండు రాష్ట్ర కమిటీలను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ APTF గాను తెలంగాణ కమిటీ TPTF గాను…
  Written on Wednesday, 25 June 2014 18:34

తాజా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు

 • Rc No 783
  Sub: SSA, AP, Hyderabad - Engaging of Part Time Instructors in Art Education, Health & Physical Education and Work Education int he Upper Primary School / Upper Primary sections of High schools for the academic year 2014-15-Regarding. All the Project Officers of SSA and District Educational Officers in…
  Written on Friday, 24 October 2014 00:00
 • RC No 13
  Sub: A.P. SSA-Pedagogy-National Education Day and Children's Day celebrations on 11th & 14th November 14- Reg. The attention of all the District Educational Officers in the state, the Project Officers, Sarva Siksha Abhiyan in the State is invited to subject cited and they are informed that MHRD has…
  Written on Friday, 24 October 2014 00:00

పతాక వార్త

 • APTF and TPTF
  ...
  మే 28, 29 తేదీలలో విజయవాడలో ఏపిటియఫ్ రాష్ట్ర కౌన్సిల్ సమావేశం జరిగింది. ఈ సమావేశంలో అంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణాలకు రెండు రాష్ట్ర కమిటీలను ఎన్నుకోవడం జరిగింది. అంధ్రప్రదేశ్ కమిటీ APTF గాను తెలంగాణ కమిటీ…
  Read more...